یاران غار

بیشتر بدانیم

ارتشبد حسین فردوست در خاطرات خود چنین می گوید : هنگامی که تظاهرات عظیم علیه رژیم  در تاسوعا و عاشورا پیش آمد ،محمد رضا و ازهاری با هلیکوپتر (چرخ بال ) تمام سطح شهر را بازدید کردند.  محمد رضا خطاب به ازهاری گفت : «همه ی خیابان ها مملو از جمعیت است پس موافقین من در کجا هستند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ » ازهاری پاسخ داد : «در خانه هایشان ». آخرین امید محمد رضا به یأس بدل شد و گفت : «پس فایده ی ماندن من در این مملکت چیست ؟؟؟» ازهاری پاسخ داد : «این بسته به نظر خودتان است»

/ 0 نظر / 10 بازدید