مناجات نامه

-خدایا تورا بخشنده دیدم و گناهکار شدم  آغوش گرمت را باز دیدم و به تو پناه آوردم تو مرا چگونه دیدی که این همه وفادار ماندی....................

-من و خدا هر روز فراموش می کنیم    او خطاهای مرا و من الطاف اورا .

-از همه ی آن چیزهایی که به آن می بالی خدا را کم ببین چه داری ؟

به همه ی آن چیزهایی که از آن می نالی خدا را اضافه کن ببین چه کم داری !

-اغلب ما فکر میکنیم چون خیلی گرفتاریم به خدا نمی رسیم  ولی حقیقت این است که چون به خدا نمی رسیم خیلی گرفتاریم 

/ 0 نظر / 12 بازدید