جایگاه مولفه انتخابات در ساختار امنیت ملی

در شرایط معمولی مردم با سیاست خارجی در دوره ی انتخابات ارتباط غیر مستقیم دارند و این موضوع برای کاندید ها نیز صادق است چنانچه اکثر کاندیدها روی مسائلی چون بیکاری یارانه رفاه اجتماعی آموزش بهداشت آلودگی محیط زیست و ... تاکیه می نمایند که تاثیر مستقیم مثبت یا منفی روی زندگی روزانه مردم دارند

در کشوری با خصوصیات و مشخصات جغرافیایی و فرهنگی تاریخی و استراتژیکی ایران رعایت شیوه های دموکراتیک باید همواره با ملاحظات امنیت ملی همراه باشد. زیرا ایران در یک منطقه حساس قرار گرفته و یکی از مهم ترین کشورهای جهان بشمار می رود ازین رو سیاست خارجی ایران نیز باید متوجه حفظ امنیت و استقلال کشور و همه ی منطقه جغرافیایی پیرامون آن باشد و از فرصت انتخابات بیشترین بهره را ببرد بخصوص که احترام به حق مردم در ایفای نقش برای اداره کشور از طریق برگذاری انتخابات مختلف نظیر انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا مهم ترین دست آورد سیاسی انقلاب اسلامی در جهت تحقق  مردم سالاری دینی به شمار می آید که حکایت از نقش بی بدیلمردم در عرصه های سیاسی دارد.

بر این اساس حضور گسترده ی مردم در انتخابات های گوناگون علاوه برذ آنکه در اداره و تعیین مدیریت کشور نقش اساسی ایفا می کند و نمایانگر نقش مردم جهت تعیین سرنوشت خود است در خنثی کردن طرح های دشمنان نیز تاثیر بهخ سزایی دارد از این رو در شرایطی که سیاست خارجی ایران با چالش های مختلف منطقه ای و بین المللی مواجه است نباید انتخابات و فضای انتخابتی را به "تهدید" مبدل ساخت. در واقع انتخاباتکه در نهایت می تواند یک فرصت طلایی برای کشور تلقی گرددنباید به دستاویزی برای اظهار نظرهای غیر کارشناسانه بیگانگان تبدیل شود.

/ 0 نظر / 14 بازدید